menu menu


DANE PERSONALNE:
Imię nazwisko:Tadeusz Fudała
Data i miejsce urodzenia:12 października 1947 r. w Jaworznie
Stan cywilny:żonaty
WYKSZTAŁCENIE:
1966 - 1971AGH w Krakowie. Wydział Ceramiczny, specjalizacja: technologia szkła
1961 - 1966Technikum Górnicze w Jaworznie
1954 - 1961Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie
DODATKOWE KSZTAŁCENIE:
1977Studium humanizacji pracy
1999Ustawa o finansach publicznych
2001Certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób
2006Kurs na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa zakończony pozytywnie egzaminem w Ministerstwie Skarbu dnia 14.01.2006 r.
2006Szkolenie z zakresu Public Relations i Marketingu Politycznego
PRACA ZAWODOWA:
1971-1977HSO "Szczakowa" w Jaworznie, stanowisko: główny specjalista ds. produkcji
1977-1992PKM Jaworzno; stanowisko: dyrektor
1995-1996Agencja Rozwoju Lokalnego w Jaworznie; stanowsiko: zarządca komisaryczny
1996-2004PKM Jaworzno Sp. z o.o.; stanowisko: prezes zarządu
2004 - 2007PKM Jaworzno Sp. z o. o. - pracownik administracyjny
od 8.X.2007r. rencista
ZAINTERESOWANIA:
Sport
Piłka nożna
HOBBY:
żeglarstwo
Jazda na rowerze
Praca na działce
INNE UMIEJĘTNOŚCI:
Obsługa komputeraMoje Miasto - Jaworzno

polecam

szczakowianka

menu

szczakowianka

© Tadeusz Fudała 2006-2017menu
o mnie niusy zyciorys galeria pytania kontakt